Kultur og adfærd på Frederiksbjerg Skole

På Frederiksbjerg Skole er vi enige om, at:

 • Alle har lige ret til at være på skolen, derfor behandler vi hinanden med respekt. Er man stor, har man et særligt ansvar for at hjælpe og passe på dem, der er mindre.
 • Alle skal have det rart, derfor taler vi pænt til hinanden, hilser på hinanden og sætter ord på det positive, vi ser.
 • Vi ikke accepterer mobning eller anden uhensigtsmæssig adfærd, uanset hvor og hvornår man som elev færdes på skolens område.
 • Alle elever altid kan gå til enhver voksen på skolen og få hjælp til at takle små og store problemer og udfordringer. Eleven vil opleve at blive taget alvorligt og hjulpet.
 • Skolen er et trygt og inspirerende læringssted, derfor gør alle sig umage med at gøre deres bedste. Elever mødes med klare mål, positive forventninger og får konstruktiv feedback på styrker og gode resultater.
 • Vores bygninger skal være pæne og indbydende at være i, derfor passer alle på tingene, både de der tilhører skolen og de ting, der tilhører kammeraterne.
 • Når man færdes rundt i bygningerne, foregår det altid med hensyn til andre.
 • Skolens udeområder skal kunne bruges af alle hele dagen. Her skal være rart, sjovt og hyggeligt at være. Derfor passer alle altid på hinanden og leg og spil foregår altid med respekt for de andre.
 • Forældre er en ressource, derfor samarbejder vi om at understøtte at eleverne møder skolen med respekt for dennes krav, faglighed og professionelle viden.
 • Eleverne møder i skolen forberedte, det vil bl.a. sige at møde til tiden, være udhvilede og have fået morgenmad.
 • Rygning er ikke tilladt i skoletiden. Derfor rettes der altid henvendelse til elevens forældre via Intra / elektronisk kontaktbog, hvis en medarbejder oplever at en af skolens elever ryger i skoletiden.

Ledelsen og Skolebestyrelsen 2015